Endring i treningskamper

Det vil nok bli sesongen hvor man må være fleksible rundt endringer av kamper, og det er nå endringer i treningskampene.

Søndag 06.09 17:00 Grüner hjemme
Søndag 13.09 15:00 Lørenskog hjemme
Onsdag 16.09 19:00 Grüner hjemme