Kynningsrud

Kynningsrud er med videre som gullsponsor.

Kynningsrud viser også sin støtte til IHk Comet Halden Elite
og fortsetter samarbeider som gullsponsor.

Kynningsrud er meget viktig for klubben og byen og vi
er glade for samarbeidet.

Comet Halden Elite
Marked