Kontakter

Styret

Marked

Arrangement/Presse

Lagapparat

Sportsutvalg (Elite)

Kontroll og revisjon

Valgkomiteé

Web og sosiale medier

  • Leder webgruppe: Martin Engebretsen - 954 93 230 - martin.engebretsen17@gmail.com
  • Web, sosiale medier og foto: Martin Engebretsen, Sigurd Nilsen Bruun og Sofie Kitterød