Kontakter

Styret

Marked

Arrangement

Lagapparat

Sportsutvalg (Elite)

Kontroll og revisjon

Valgkomiteé

Web og sosiale medier

  • Leder webgruppe: Martin Engebretsen - 954 93 230 - martin.engebretsen17@gmail.com
  • Foto, web og sosiale medier: Sigurd Nilsen Bruun, Martin Engebretsen, Sofie Kitterød